Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल औषधी लिमिटेड रिक्त महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल औषधी लिमिटेड रिक्त  महाप्रवन्धकको पदमा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

View File