Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नवप्रवर्तनकारी उद्यमी/संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव आव्हानका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना।

नवप्रवर्तनकारी उद्यमी/संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने प्रस्ताव आव्हानका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना।

View File