Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका केराउ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी मिति २०७७/05/२२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका केराउ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी मिति २०७७/05/२२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

View File