Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका सुपारीको आयात गर्न स्वीकृति दिन सम्बन्धी मिति २०७७/४/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

मिति २०७६ चैत्र १६ अगाडि नै सिपिङ् भइसकेका सुपारीको आयात गर्न स्वीकृति दिन सम्बन्धी मिति २०७७/४/१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ।

View File