Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको सूचना ।
नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी  निर्देशकको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको सूचना ।

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी  निर्देशकको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको सूचना ।

View File