Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको  रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको  रिक्त पद पूर्तिको सम्बन्धमा उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ताको समयतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

View File