Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकपदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिको सूचना।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकपदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिको सूचना।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकपदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतिको सूचना।

View File