Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच, तयारी मदीरा जस्ता वस्तुको पैठारीमा पुर्ण बन्देज लगाइएको सूचना।

पुर्ण बन्देज लागाइएको मिति २०७६-१२-२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।

केराउ, सुपारी, छोकडा, मरिच, तयारी मदीरा जस्ता वस्तुको पैठारीमा पुर्ण बन्देज लगाइएको सूचना।

View File