Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त महाप्रबन्धक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त महाप्रबन्धक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त महाप्रबन्धक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

View File