Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्‍चालन निर्देशिका,२०७०

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्‍चालन निर्देशिका,२०७०

View File