Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेड्पा) पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको (मेड्पा) पाँच बर्षे (पहिलो संशोधन) रणनीतिक योजना, २०७२

 

View File