Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।

वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै ।