Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरुको पहिचान सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।

औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरुको पहिचान सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।