Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यान्वयनमा संलग्न सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सूचना ।
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यान्वयनमा संलग्न सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सूचना ।

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यान्वयनमा संलग्न सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सूचना ।

View File