Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नवप्रवर्तनकारी उद्यमी /संस्थानलाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

नवप्रवर्तनकारी उद्यमी /संस्थानलाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

View File