Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खोप(भ्याक्सिन),तरल अक्सिजन उद्योग स्धापना गर्दा दिइने छुट,सुविधा ,सहुलियत सम्वन्धी सूचना।

खोप(भ्याक्सिन),तरल अक्सिजन उद्योग स्धापना गर्दा दिइने छुट,सुविधा ,सहुलियत सम्वन्धी सूचना।

View File