Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल ज्यु मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै।

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल ज्यु मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुँदै।