Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मिति २०७८/०८/९ गतेका दिन सातौं उद्योग दिवस भव्य रुपमा मनाउने सन्दर्भमा भएका निर्णयहरु।

मिति २०७८/०८/९ गतेका दिन सातौं उद्योग दिवस भव्य रुपमा मनाउने सन्दर्भमा भएका निर्णयहरु।

View File