Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति (२०७८ वैशाख २३)

मिति २०७८ वैशाख २३गतेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थाको हालको स्थिति।  

View File