Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सातवटै प्रदेशका प्रदेश उद्योग सचिवज्यूहरुसँग समन्वय तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

आज मिति २०७८/०९/३० गते नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति, संघ र प्रदेश मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुको समन्वय तथा अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा छलफल गर्न सातवटै प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिवसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो। उक्त अन्तरक्रियामा यस मन्त्रालय मातहतका महाशाखा प्रमुखज्यूहरु तथा विभागीय प्रमुखज्यूहरुको समेत सहभागिता थियो।