Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
एकिकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्‍त्रण र उपचार कार्ययोजना लागू सम्बन्धमा परिपत्र।

एकिकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्‍त्रण र उपचार कार्ययोजना लागू सम्बन्धमा परिपत्र।