Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

 

बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

View File