Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
आठौं उद्योग दिवस २०७९ मंसिर ९ गते- "औद्योगिक लगानी र पूर्वाधार: समृद्विको बलियो आधार"

आठौं उद्योग दिवस २०७९ मंसिर ९ गते- "औद्योगिक लगानी र पूर्वाधार: समृद्विको बलियो आधार"