Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
"A road map to industrial prosperity" संवाद सम्बन्धी सूचना।

"A road map to industrial prosperity"संवाद सम्बन्धी सूचना।

मिति  : २०७७ माघ २८ गते बुधबार

समय : दिनको  : ०० बजे

Zoom Meeting ID : 966 3672 8393

Passcode : 124981

View File