Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
चीन-नेपाल सीमा व्यापार समन्वय तथा सहकार्य संयन्त्रको पहिलो बैठकको निर्णयप्रतिमा नेपालका तर्फबाट सचिव श्री मधुकुमार मरासिनी र चीनको तिव्वत जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री चेन योन्जी हस्ताक्षर गर्नुहुँदै

चीन-नेपाल सीमा व्यापार समन्वय तथा सहकार्य संयन्त्रको पहिलो बैठकको
निर्णयप्रतिमा नेपालका तर्फबाट सचिव श्री मधुकुमार मरासिनी र चीनको
तिव्वत जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री चेन योन्जी हस्ताक्षर गर्नुहुँदै

View File