Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष पदको पदपूर्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको सूचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष पदको पदपूर्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको सूचना । 

View File