Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नियमावली
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 सेफगाडर्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग नियमावली, २०७७  डाउनलोड
2 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली,२०७७  डाउनलोड
3 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७  डाउनलोड
4 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७६  डाउनलोड
5 औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६  डाउनलोड
6 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एघारौं संशोधन नियमावली, २०७४  डाउनलोड
7 लगानी बोर्ड नियमावली,२०६९  डाउनलोड
8 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४  डाउनलोड
9 श्रम-नियमावली-२०५०  डाउनलोड
10 स्टाण्डर्ड नाप र तैाल (मोहरबन्द प्याकेज) नियमावली, २०७६  डाउनलोड