Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नियमावली
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७७ New  डाउनलोड
2 साधारण पोर्टलैण्ड सिमेन्ट, 43 ग्रेड र 53 ग्रेडः विशिष्टिकरण सम्बन्धी सूचना ।  डाउनलोड
3 स्टाण्डर्ड नाप र तैाल (मोहरबन्द प्याकेज) नियमावली, २०७६  डाउनलोड
4 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (बाह्रौ संशोधन) नियमावली, २०७६  डाउनलोड
5 औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६  डाउनलोड
6 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन दशौ संशोधन नियमावली, २०७३  डाउनलोड
7 प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन एघारौं संशोधन नियमावली, २०७४  डाउनलोड
8 प्रतिलिपि अधिकार नियम, २०६१  डाउनलोड
9 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६  डाउनलोड
10 सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५  डाउनलोड