Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रकाशन
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र ट्रेड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (एसआरसीटीआईपी) - ट्रेड सुविधा कम्पोनेन्ट रिसेट टेलिमेन्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क (आरपीएफ)  डाउनलोड
2 रणनीतिक सडक कनेक्टिविटी र व्यापार सुधार परियोजना (एसआरसीटीआईपी) - ट्रेड घटक पर्यावरण र सामाजिक व्यवस्थापन फ्रेमवर्क (ESMF)  डाउनलोड
3 नेपालबाट उत्पादनहरू (नेपालको प्रमुख निर्यात क्षमताको एक पुस्तिका)  डाउनलोड
4 वैदेशिक लगानीका अवसरहरु  डाउनलोड