Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कार्यविधि
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ New  डाउनलोड
2 नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
3 नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
4 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन  डाउनलोड
5 सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५  डाउनलोड
6 औद्योगिक ग्राम धोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  डाउनलोड
7 मिति २०६६/७/१६ मा निकासी पैठारी सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना  डाउनलोड
8 शहिदका परिवारलाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दार टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७  डाउनलोड
9 नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५  डाउनलोड
10 तेश्रो पक्ष मुल्याकंन कार्यविधि, 2074  डाउनलोड