Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
कार्यविधि
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संसोधन) New  डाउनलोड
2 उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७७  डाउनलोड
3 लघु ,घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तालिम कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि,२०७७  डाउनलोड
4 उत्पादनशील उद्योगका लागि विदेशी श्रमिक ल्याउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  डाउनलोड
5 विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६  डाउनलोड
6 नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
7 नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६  डाउनलोड
8 निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा संशोधन  डाउनलोड
9 सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५  डाउनलोड
10 औद्योगिक ग्राम धोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि  डाउनलोड