Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति - किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा वर्तमान संकटमा कृषकहरूलाई ई-बिक्री वितरणको सहज व्यवस्थापनको बारेमा।
2020-04-21

प्रेस विज्ञप्ति - किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा वर्तमान संकटमा कृषकहरूलाई ई-बिक्री वितरणको सहज व्यवस्थापनको बारेमा।

प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरु सरल सहज रुपमा एकै किसिमको मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा ।
2020-04-21

प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरु सरल सहज रुपमा एकै किसिमको मापदण्ड बना...

प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउने सम्बन्धि ।
2020-04-21

प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बना...

विद्यमान लग डाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति ।
2020-04-21

विद्यमान लग डाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने सम्वन्धमा प्रेस विज्ञप्ति ।

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न हाल गरिरहेको लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन र आपूर्तिलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने सम्बन्धमा ।
2020-04-21

नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न हाल गरिरहेको लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन र आपूर्तिलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने...