Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
2023-01-31

प्रेस विज्ञप्ति

2023-01-10

मन्त्रालय र मातहतबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू

सहुलियत पसल सञ्चालन सम्बन्धी प्रेस  विज्ञाप्ति।
2021-09-07

सहुलियत पसल सञ्चालन सम्बन्धी प्रेस विज्ञाप्ति।

प्रेस विज्ञाप्ति ।
2021-07-26

प्रेस विज्ञाप्ति ।

विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक। (Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee).
2021-07-15

विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता समितिको मन्त्रिस्तरीय बैठक। (Ministerial Level Meeting of the WTO Trade Negotiation Committee).

विद्यमान नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती। ।
2021-07-09

विद्यमान नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधन सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती। ।

प्रेस विज्ञप्ति।
2021-04-30

प्रेस विज्ञप्ति।

प्रेस विज्ञप्ती
2021-04-29

प्रेस विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ती
2021-04-28

प्रेस विज्ञप्ती

प्रेस विज्ञप्ति।
2021-04-16

प्रेस विज्ञप्ति।