Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
अन्य
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 बजेट बक्तव्यमा समावेस भएका मुख्यमुख्य नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति ।  डाउनलोड
2 २०७६ जेष्ठ महिनासम्मको प्रगति विवरण।  डाउनलोड
3 २०७६ वैशाख महिनासम्मको प्रगति विवरण।  डाउनलोड
4 सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,२०७५ सालको चैत मसान्त सम्मको त्रैमासिक अद्यावधिक विवरण।  डाउनलोड