Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सूचना
कार्य विभाजनको जानकारी सम्वन्धमा ।
2021-09-21

कार्य विभाजनको जानकारी सम्वन्धमा ।

"संविधान दिवश (राष्ट्रिय दिवश) भव्यताका साथ मना‌औ" भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
2021-09-17

"संविधान दिवश (राष्ट्रिय दिवश) भव्यताका साथ मना‌औ" भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्‍वानको सूचना।
2021-09-13

सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्‍वानको सूचना।

JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
2021-09-10

JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङकन।
2021-08-18

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङकन।

लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्त  सम्वन्धी सूचना।
2021-08-11

लगानी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषय तथा शर्त सम्वन्धी सूचना।

तरल(लिक्‍विड) अक्सिजन ग्याँस उत्पादन गर्ने उद्योगलाइ प्रदान गरिने वित्तीय सहुलियत सम्वन्धी सूचना ।
2021-08-11

तरल(लिक्‍विड) अक्सिजन ग्याँस उत्पादन गर्ने उद्योगलाइ प्रदान गरिने वित्तीय सहुलियत सम्वन्धी सूचना ।

औद्योगिक  व्यवसायको ऐनको अनूसुचीमा हेरफेर सम्बन्धित सूचना।
2021-08-10

औद्योगिक व्यवसायको ऐनको अनूसुचीमा हेरफेर सम्बन्धित सूचना।

खोप(भ्याक्सिन),तरल अक्सिजन उद्योग स्धापना गर्दा दिइने छुट,सुविधा ,सहुलियत सम्वन्धी सूचना।
2021-08-10

खोप(भ्याक्सिन),तरल अक्सिजन उद्योग स्धापना गर्दा दिइने छुट,सुविधा ,सहुलियत सम्वन्धी सूचना।

लोककल्याणकारी विज्ञापन सामाग्री उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ।
2021-07-26

लोककल्याणकारी विज्ञापन सामाग्री उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ।