Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सूचना
साधारण पोर्टलैण्ड सिमेन्ट, 43 ग्रेड र 53 ग्रेडः विशिष्टिकरण सम्बन्धी सूचना ।
2020-07-06

साधारण पोर्टलैण्ड सिमेन्ट, 43 ग्रेड र 53 ग्रेडः विशिष्टिकरण सम्बन्धी सूचना ।

New
स्टाण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज नियमावली), 2076।
2020-07-05

स्टाण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज नियमावली), 2076।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा र आयकर ऐन, मू.अ.क र अन्तशुल्क कानूनमा प्रस्तावित व्यवस्थाको छुट सुविधा सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्ताव (२०७६)।
2020-07-03

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा र आयकर ऐन, मू.अ.क र अन्तशुल्क कानूनमा प्रस्तावित व्यवस्थाको छुट सुविधा सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्ताव (२०७६)।

नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
2020-07-02

नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक को नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
2020-07-02

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक को नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी  निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।
2020-07-02

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त महाप्रबन्धक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।
2020-06-29

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त महाप्रबन्धक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।
2020-06-29

नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।

उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताको तुलनात्मक तालिका ।
2020-05-26

उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताको तुलनात्मक तालिका ।

?>