Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मन्त्रलयको गतिविधि
Joint secretary Mr. Prakash Dahal and his team participated in an Intersessonal Meeting (Video Conference) held on November 10, 2020 for the preparation of TIFA Council Meeting between Nepal and  USA.
2020-11-10

Joint secretary Mr. Prakash Dahal and his team participated in an Intersessonal Meeting (Video Conference) held on November 10, 2020 for the preparati...

कार्यस्थलमा आधारित शीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधिको मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को सभाहलमा निजी क्षेत्र र समबन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा  अन्तरक्रिया तथा छलफल ।
2020-11-01

कार्यस्थलमा आधारित शीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधिको मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को सभाहलमा निजी क्षेत्र र समबन्धित...