Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
औद्योगिक तथ्याङ्क
‍‍‌‍‍‌‌‌औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड-लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन उद्योग सञ्चालनको अवस्था ।
2020-06-28

‍‍‌‍‍‌‌‌औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड-लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन उद्योग सञ्चालनको अवस्था ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को उद्योग क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति तथा कार्यक्रम।
2020-01-16

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को उद्योग क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति तथा कार्यक्रम।