Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
परिपत्र
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने बारे ।  डाउनलोड
2 वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति सम्वन्धमा  डाउनलोड
3 परिपत्र ।  डाउनलोड
4 छात्रवृति सम्वन्धी परिपत्र ।  डाउनलोड
5 विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धी परिपत्र।  डाउनलोड
6 लैङ्‍गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउन आव्हान गरिएको सम्वन्धी परिपत्र ।  डाउनलोड
7 बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा पुगेको क्षति सम्वन्धमा परिपत्र ।  डाउनलोड
8 Backward and Forward linkages and value chain for goods and services in Nepal.  डाउनलोड
9 "सहकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी (संशोधन सहित) कार्यनीति,२०७१"परिपत्र।  डाउनलोड
10 कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।  डाउनलोड