Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
परिपत्र
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
2 संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना  डाउनलोड
3 परिपत्र ।  डाउनलोड
4 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समीक्षा बैठकमा भएका निर्देशनहरुबारे परिपत्र ।  डाउनलोड
5 प्रेस विज्ञप्ति  डाउनलोड
6 परिपत्र  डाउनलोड
7 आ.व. २०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण सम्वन्धमा परिपत्र ।  डाउनलोड
8 परिपत्र  डाउनलोड
9 परिपत्र  डाउनलोड
10 परिपत्र  डाउनलोड