Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
परिपत्र
क्र. सं. फाइलको नाम डाउनलोड
1 विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धी परिपत्र।  डाउनलोड
2 लैङ्‍गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउन आव्हान गरिएको सम्वन्धी परिपत्र ।  डाउनलोड
3 बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा पुगेको क्षति सम्वन्धमा परिपत्र ।  डाउनलोड
4 Backward and Forward linkages and value chain for goods and services in Nepal.  डाउनलोड
5 "सहकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी (संशोधन सहित) कार्यनीति,२०७१"परिपत्र।  डाउनलोड
6 कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा।  डाउनलोड
7 एकिकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्‍त्रण र उपचार कार्ययोजना लागू सम्बन्धमा परिपत्र।  डाउनलोड
8 एकिकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्‍त्रण र उपचार कार्ययोजना लागू सम्बन्धमा परिपत्र।  डाउनलोड
9 राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्र उजुरी फर्छयौंट सम्बन्धमा ।  डाउनलोड
10 प्राविधक परीक्षण परामर्स सम्बन्धमा  डाउनलोड