Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७७ पुष २७ Nepal's FDI status, practices and reform areas संवाद सम्बन्धी सुचना। || २०७७ पुष २६ सूचनाको विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २३ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ "सूचनाको हक"को कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका परामर्शदाताहरुबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । || २०७७ पुष २३ सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २२ कोभिड -१९ ले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग(SMES) मा पारेको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल। || २०७७ कार्तिक १६ कार्यस्थलमा आधारित शीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधिको मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को सभाहलमा निजी क्षेत्र र समबन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफल । || २०७७ कार्तिक २५ Joint secretary Mr. Prakash Dahal and his team participated in an Intersessonal Meeting (Video Conference) held on November 10, 2020 for the preparation of TIFA Council Meeting between Nepal and USA. || २०७७ मंसिर ३० Secretary Dr. Baikuntha Aryal and his team participated in the 5th Meeting (video conference) of TIFA Council between Nepal and USA held on December 15, 2020. ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७७ पुष २७ Nepal's FDI status, practices and reform areas संवाद सम्बन्धी सुचना। || २०७७ पुष २६ सूचनाको विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २३ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ "सूचनाको हक"को कार्यान्वयन,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरुविच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम। || २०७७ पुष २३ संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका परामर्शदाताहरुबाट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । || २०७७ पुष २३ सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । || २०७७ पुष २२ कोभिड -१९ ले लघु,घरेलु तथा साना उद्योग(SMES) मा पारेको प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल। || २०७७ कार्तिक १६ कार्यस्थलमा आधारित शीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधिको मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को सभाहलमा निजी क्षेत्र र समबन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफल । || २०७७ कार्तिक २५ Joint secretary Mr. Prakash Dahal and his team participated in an Intersessonal Meeting (Video Conference) held on November 10, 2020 for the preparation of TIFA Council Meeting between Nepal and USA. || २०७७ मंसिर ३० Secretary Dr. Baikuntha Aryal and his team participated in the 5th Meeting (video conference) of TIFA Council between Nepal and USA held on December 15, 2020. ||

श्री लेखराज भट्ट

माननीय मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री विमला वि.क.

माननीय राज्य मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री चन्द्रकुमार घिमिरे

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री बैकुण्ठ अर्याल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

श्री लेखराज भट्ट

माननीय मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री विमला वि.क.

माननीय राज्य मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री चन्द्रकुमार घिमिरे

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री बैकुण्ठ अर्याल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!