Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७९ असार ९ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा। || २०७९ असार ९ निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (Talent Forum) कार्यक्रममा नविन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्वन्धी सूचना || २०७९ असार ७ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ असार ३ परिपत्र || २०७९ जेष्ठ २७ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष पदको पदपूर्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको सूचना । || २०७९ जेष्ठ २० परिपत्र || २०७९ जेष्ठ १९ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति सिफारिस सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ १३ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ जेष्ठ १२ व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्तिको लागि स्वीकृत नामावली, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ११ औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७९ असार ९ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा। || २०७९ असार ९ निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (Talent Forum) कार्यक्रममा नविन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्वन्धी सूचना || २०७९ असार ७ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ असार ३ परिपत्र || २०७९ जेष्ठ २७ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष पदको पदपूर्ति प्रक्रिया खारेज गरिएको सूचना । || २०७९ जेष्ठ २० परिपत्र || २०७९ जेष्ठ १९ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति सिफारिस सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ १३ प्रेस विज्ञप्ति || २०७९ जेष्ठ १२ व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदको पदपूर्तिको लागि स्वीकृत नामावली, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना || २०७९ जेष्ठ ११ औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धी सूचना ||

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

दिलेन्द्रप्रसाद बडू

माननीय मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

डा. गणेश प्रसाद पाण्डेय

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!

कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (Talent Forum) कार्यक्रममा नविन सोच (Innovative Idea) पठाउने सम्वन्धी सूचना निजामती कर्मचारीको लागि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभा डवली (TALENT FORUM) कार्यक्रममा नविन सोच (INNOVATIVE IDEA) पठाउने सम्वन्धी सूचना

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा।