Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्

श्री विष्णुप्रसाद पौडेल

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

श्री विष्णुप्रसाद पौडेल

माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!

कोभिड-१९ महामारीको दौरान छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नु पर्ने भएकोले राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र।

एकिकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्‍त्रण र उपचार कार्ययोजना लागू सम्बन्धमा परिपत्र।

परिपत्र (राष्ट्रियता सतर्कता केन्द्र उजुरी फर्छयौंट सम्बन्धमा ।)