Logo

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
LATEST NOTICE
२०७७ फाल्गुन १३ Nepal’s Increased Sustainable Tea Exports Project को National Project Coordinator र Monitoring and Reporting Officer पदमा सिफारिस गरिएको सूचना ।Nepal’s Increased Sustainable Tea Exports Project को National Project Coordinator र Monitoring and Reporting Officer पदमा सिफारिस गरिएको सूचना । || २०७७ फाल्गुन १३ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा । || २०७७ फाल्गुन १३ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना । || २०७७ माघ २८ कोभिड-१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव । || २०७७ माघ २७ राय सुझाव सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २६ Exchange View Session को जानकारी सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २६ माग आकृति तयारी सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २६ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । || २०७७ माघ २६ ७१ ‍औ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवशको मूल कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २५ "A road map to industrial prosperity" संवाद सम्बन्धी सूचना। ||
सबै हेर्नुहोस्
सबै हेर्नुहोस्
LATEST NOTICE
२०७७ फाल्गुन १३ Nepal’s Increased Sustainable Tea Exports Project को National Project Coordinator र Monitoring and Reporting Officer पदमा सिफारिस गरिएको सूचना ।Nepal’s Increased Sustainable Tea Exports Project को National Project Coordinator र Monitoring and Reporting Officer पदमा सिफारिस गरिएको सूचना । || २०७७ फाल्गुन १३ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा । || २०७७ फाल्गुन १३ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना । || २०७७ माघ २८ कोभिड-१९ ले उद्योग क्षेत्रमा पारेको प्रभाव । || २०७७ माघ २७ राय सुझाव सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २६ Exchange View Session को जानकारी सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २६ माग आकृति तयारी सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २६ निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । || २०७७ माघ २६ ७१ ‍औ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवशको मूल कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । || २०७७ माघ २५ "A road map to industrial prosperity" संवाद सम्बन्धी सूचना। ||

श्री लेखराज भट्ट

माननीय मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री विमला वि.क.

माननीय राज्य मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
मन्त्रलयको गतिविधि सबै हेर्नुहोस्

श्री लेखराज भट्ट

माननीय मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री विमला वि.क.

माननीय राज्य मंत्री

सबै हेर्नुहोस्

श्री दिनेश भट्टराई

सचिव

सबै हेर्नुहोस्

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

सचिव

सबै हेर्नुहोस्
समाचार र घोषणा

न्यूजलेटर

हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता लिनुहोस्!