March 10, 2019

बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. २

बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. २

 March 10, 2019

उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना

उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना 

 March 10, 2019

उत्कृष्ट महिला उद्ममी सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित (पुर...

उत्कृष्ट महिला उद्ममी सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित (पुरस्कृत) उद्ममीहरुको नामावली अा . व.  २०७३/२०७...

 March 10, 2019

सूची दर्ताको सूचना

सूची दर्ताको सूचना

 March 10, 2019

निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निवन्ध प्रतियोग...

निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निवन्ध प्रतियोगीताको आव्हान

 March 10, 2019

निजामती सेवा दिवस २०७४ को सम्बन्धमा लेख रचना उपलब्...

निजामती सेवा दिवस २०७४ को सम्बन्धमा लेख रचना उपलब्ध गराउने  सूचना 

 March 10, 2019

उद्योग मन्त्रालयको सूचना

उद्योग मन्त्रालयको सूचना

 March 10, 2019

उद्योग मन्त्रालयको वाइक र स्कुटरको सूचना

उद्योग मन्त्रालयको वाइक र स्कुटरको  सूचना

 March 10, 2019

सूचना मोटरसार्इकल

सूचना मोटरसार्इकल

 March 10, 2019

सूचनापत्र

सूचनापत्र