March 13, 2019

नैपाल ब्यापार सूचना पोर्टलको विकास र कार्यान्वयनको ...

नैपाल ब्यापार सूचना पोर्टलको विकास र कार्यान्वयनको लागि वोलपत्र आह्रान

 March 13, 2019

बोलपत्र सूचना सूचनाको लागि निमन्त्रणा: एनआईआरटीटीप...

बोलपत्र सूचना सूचनाको लागि निमन्त्रणा: एनआईआरटीटीपी / पीओसी / एनआईटीडीबी / डब्ल्यू / आईसीबी -4 

 March 13, 2019

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरू...

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा (भाग-बी: अफिस र क्वार्टर)

 March 13, 2019

वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको न...

वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु व...

 March 13, 2019

28 Dec Invitation for Bids for the Construction...

28 Dec Invitation for Bids for the Construction of Sanitary and Phyto-sanitry SPS/Plant Qua...

 March 13, 2019

REoI for Technical Adviser to DoTM (Published D...

REoI for Technical Adviser to DoTM (Published Date: December 19, 2017)

 March 13, 2019

सूचिकृत हुने सूचना

सूचिकृत हुने सूचना

 March 13, 2019

Terms of reference (ToR) For Pest Surveillance ...

Terms of reference (ToR) For Pest Surveillance in Major Agricultural Crops and Medicinal and Arom...

 March 13, 2019

नेपाल अमेरिका-संयुक्त बयान तेस्रो व्यापार र लगानी ...

नेपाल अमेरिका-संयुक्त बयान तेस्रो व्यापार र लगानी ढाँचा परिषद बैठकमा।