April 1, 2019

ओद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना

ओद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना 

 March 29, 2019

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

नेपाल पारवाहन तथा गोदान ब्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकको नियूक्तिको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस स...

 March 25, 2019

संगठन संरचना /दरवन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा ।

संगठन संरचना /दरवन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा । 

 March 13, 2019

इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरीद गर्न आव्हान गरिएकोसूचना ।

इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरीद गर्न आव्हान गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

 March 13, 2019

06 Jun दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर...

06 Jun दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर) खरीद गर्न आव्हान गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रको प...

 March 13, 2019

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर) खरीद ...

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर) खरीद गर्न आव्हान गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

 March 13, 2019

नैपाल ब्यापार सूचना पोर्टलको विकास र कार्यान्वयनको ...

नैपाल ब्यापार सूचना पोर्टलको विकास र कार्यान्वयनको लागि वोलपत्र आह्रान

 March 13, 2019

बोलपत्र सूचना सूचनाको लागि निमन्त्रणा: एनआईआरटीटीप...

बोलपत्र सूचना सूचनाको लागि निमन्त्रणा: एनआईआरटीटीपी / पीओसी / एनआईटीडीबी / डब्ल्यू / आईसीबी -4 

 March 13, 2019

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरू...

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा (भाग-बी: अफिस र क्वार्टर)

 March 13, 2019

वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको न...

वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु व...