March 13, 2019

28 Dec Invitation for Bids for the Construction...

28 Dec Invitation for Bids for the Construction of Sanitary and Phyto-sanitry SPS/Plant Qua...

 March 13, 2019

REoI for Technical Adviser to DoTM (Published D...

REoI for Technical Adviser to DoTM (Published Date: December 19, 2017)

 March 13, 2019

सूचिकृत हुने सूचना

सूचिकृत हुने सूचना

 March 13, 2019

Terms of reference (ToR) For Pest Surveillance ...

Terms of reference (ToR) For Pest Surveillance in Major Agricultural Crops and Medicinal and Arom...

 March 13, 2019

नेपाल अमेरिका-संयुक्त बयान तेस्रो व्यापार र लगानी ...

नेपाल अमेरिका-संयुक्त बयान तेस्रो व्यापार र लगानी ढाँचा परिषद बैठकमा।

 March 10, 2019

प्रस्तुती तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना हेर्नको लागी ...

 प्रस्तुती तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना  हेर्नको लागी यहा क्लिक गर्नुहोला । 

 March 10, 2019

बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. १

बढुवा समितिको सचिवालय, उद्योग मन्त्रालयको सूचना नं. १