March 13, 2019

इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरीद गर्न आव्हान गरिएकोसूचना ।

इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरीद गर्न आव्हान गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

 March 13, 2019

06 Jun दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर...

06 Jun दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर) खरीद गर्न आव्हान गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रको प...

 March 13, 2019

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर) खरीद ...

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाईकल र स्कूटर) खरीद गर्न आव्हान गरिएको शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

 March 13, 2019

नैपाल ब्यापार सूचना पोर्टलको विकास र कार्यान्वयनको ...

नैपाल ब्यापार सूचना पोर्टलको विकास र कार्यान्वयनको लागि वोलपत्र आह्रान

 March 13, 2019

बोलपत्र सूचना सूचनाको लागि निमन्त्रणा: एनआईआरटीटीप...

बोलपत्र सूचना सूचनाको लागि निमन्त्रणा: एनआईआरटीटीपी / पीओसी / एनआईटीडीबी / डब्ल्यू / आईसीबी -4 

 March 13, 2019

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरू...

काठमाडौ आईसीडी / सीएफएस निर्माणका लागि बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा (भाग-बी: अफिस र क्वार्टर)

 March 13, 2019

वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको न...

वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु व...

 March 13, 2019

28 Dec Invitation for Bids for the Construction...

28 Dec Invitation for Bids for the Construction of Sanitary and Phyto-sanitry SPS/Plant Qua...

 March 13, 2019

REoI for Technical Adviser to DoTM (Published D...

REoI for Technical Adviser to DoTM (Published Date: December 19, 2017)

 March 13, 2019

सूचिकृत हुने सूचना

सूचिकृत हुने सूचना