July 15, 2019

द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमूना (BIAM) को मस्यौदा ...

 द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमूना (Bilateral Investment Agreement Model Text) को मस्यौदा  र...

 July 10, 2019

निकासी पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेश २०७६।०३।२५

निकासी पैठारी सम्बन्धी सूचित आदेश २०७६।०३।२५

 June 30, 2019

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी ...

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति¸ २०७६

 June 25, 2019

बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक, २०७६ को मस्यौदा  राय, प्रति...

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ( माननीय मन्त्रिस्तरीय ) को मिति २०७६।०३।०८ को निर्णायान...

 June 19, 2019

सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग  नियमावल...

सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग  नियमावली मस्यौदामा सूझाव उपलब्ध गरार्इदिने ।

 May 19, 2019

गारमेन्ट प्रशाोधन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र संचालन ग...

गारमेन्ट प्रशाोधन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र संचालन गर्न आवेदन पेश गर्ने सूचना ।

 May 8, 2019

औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना ।

औद्योगिक ग्राम  स्थापना सम्बन्धी सूचना ।

 May 6, 2019

महाप्रबन्धकज्यूको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने ...

महाप्रबन्धकज्यूको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम । 

 April 25, 2019

तोकिएको समय भित्र सार्वजनिक गर्नुहुन ।

तोकिएको समय भित्र सार्वजनिक गर्नुहुन ।

 April 22, 2019

व्यक्तिगत परामर्शदाताको रुचिको सूचना ।

व्यक्तिगत परामर्शदाताको रुचिको सूचना।