May 6, 2019

महाप्रबन्धकज्यूको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने ...

महाप्रबन्धकज्यूको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम । 

 April 25, 2019

तोकिएको समय भित्र सार्वजनिक गर्नुहुन ।

तोकिएको समय भित्र सार्वजनिक गर्नुहुन ।

 April 22, 2019

व्यक्तिगत परामर्शदाताको रुचिको सूचना ।

व्यक्तिगत परामर्शदाताको रुचिको सूचना।

 April 17, 2019

नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफार...

नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना  ।

 April 15, 2019

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट ...

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना  ।

 April 7, 2019

गोरखकाली रवर उद्योगका अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको ह...

गोरखकाली रवर उद्योगका अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको हर हिसाव भूक्तानी सम्बन्धी सूचना

 April 3, 2019

प्रचार प्रसार गरी सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा ।

प्रचार प्रसार गरी सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा । 

 April 1, 2019

ओद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना

ओद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना 

 March 29, 2019

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

नेपाल पारवाहन तथा गोदान ब्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकको नियूक्तिको लागि गठित छनौट तथा सिफारिस स...

 March 25, 2019

संगठन संरचना /दरवन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा ।

संगठन संरचना /दरवन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा ।