June 19, 2019

सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग  नियमावल...

सेफगार्डस, एन्टी–डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग  नियमावली मस्यौदामा सूझाव उपलब्ध गरार्इदिने ।

 May 19, 2019

गारमेन्ट प्रशाोधन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र संचालन ग...

गारमेन्ट प्रशाोधन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र संचालन गर्न आवेदन पेश गर्ने सूचना ।

 May 8, 2019

औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना ।

औद्योगिक ग्राम  स्थापना सम्बन्धी सूचना ।

 May 6, 2019

महाप्रबन्धकज्यूको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने ...

महाप्रबन्धकज्यूको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम । 

 April 25, 2019

तोकिएको समय भित्र सार्वजनिक गर्नुहुन ।

तोकिएको समय भित्र सार्वजनिक गर्नुहुन ।

 April 22, 2019

व्यक्तिगत परामर्शदाताको रुचिको सूचना ।

व्यक्तिगत परामर्शदाताको रुचिको सूचना।

 April 17, 2019

नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफार...

नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना  ।

 April 15, 2019

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट ...

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रवन्धकको छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना  ।

 April 7, 2019

गोरखकाली रवर उद्योगका अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको ह...

गोरखकाली रवर उद्योगका अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको हर हिसाव भूक्तानी सम्बन्धी सूचना

 April 3, 2019

प्रचार प्रसार गरी सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा ।

प्रचार प्रसार गरी सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा ।