Jan. 8, 2020

TOR For Strategic Plan of Commerce sector_NIRTT...

TOR For Strategic Plan of Commerce sector_NIRTTP-PCO

 Jan. 3, 2020

नेपाल सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ...

नेपाल सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसानहरु बीच मिति २०७६।०९।१८ मा भएको सहमती सम्ब...

 Jan. 1, 2020

औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना ।

औद्योगिक ग्राम स्थापना सम्बन्धी सूचना ।

 Dec. 4, 2019

काठमाडौ चोभार सुख्खा बन्दरगाहसंग सम्बन्धित सार्वजनिक...

काठमाडौ चोभार सुख्खा बन्दरगाहसंग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना ।

 Nov. 25, 2019

NEPAL INDIA REGIONAL TRADE AND TRANSPORT PROJECT

NEPAL INDIA REGIONAL TRADE AND TRANSPORT PROJECT

 Nov. 20, 2019

बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको...

बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिको लागि पुन: दरखास्त आब्हानको सूचना ।

 Nov. 17, 2019

बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

बोलपत्र आब्हानको सूचना ।

 Nov. 13, 2019

गोरखकाली रबर उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको भ...

गोरखकाली रबर उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको भुक्तानी पाउनु पर्ने अन्तिम हिसाव बिवरण

 Oct. 21, 2019

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2076/06/07 को ...

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2076/06/07 को निर्णयबाट घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरुको सूची

 Oct. 21, 2019

नेपालकाे स्थायी नियोग, जेनेभाको नायब स्थायी प्रतिन...

नेपालकाे स्थायी नियोग, जेनेभाको नायब स्थायी प्रतिनिधी (बाणिज्य) र नेपालको महावाणिज्य दूतावास  कलक...