March 6, 2019

अनलाइन सिटरोल रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

अनलाइन सिटरोल रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

 March 6, 2019

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईएको सम्बन्धमा

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईएको सम्बन्धमा

 March 6, 2019

नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुत्तिका लागि ...

नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको नियुत्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

 Feb. 15, 2019

कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

कम्पनी ऐन, २०६३ लाई शंशोधन गर्न बनेको विधेयक(मस्यौदा)

 Feb. 12, 2019

मन्त्रालय मातहतका सबै निकायहरुका लागि जरुरी सूचना ।

मन्त्रालय मातहतका सबै निकायहरुका लागि जरुरी सूचना ।

 Feb. 9, 2019

सूचनाको हक आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो त्रैमासिक २०७५ ...

सूचनाको हक आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो त्रैमासिक २०७५ पौष मसान्त सम्मको प्रतिवेदन(अर्धवार्षिक)। 

 Feb. 6, 2019

लिलाम बढाबढ गरि पुराना सामान विक्री गर्न वोलपत्र ...

लिलाम बढाबढ गरि पुराना सामान विक्री गर्न  वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

 Feb. 5, 2019

कम्पनी ऐन, २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक ,२०...

कम्पनी ऐन, २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ को मस्यौदा उपर सर्वसाधारणको राय सुझाव आह्वान ग...

 Jan. 31, 2019

सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड महाप्रवन्धकको नियूत्तिका लागि...

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता द्धारा पदपूर्ति गरिन...

 Jan. 31, 2019

नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको नियूत्तिका लाग...

नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता द्धारा पदपूर्ति गरिने भएकोले ...