Feb. 9, 2019

सूचनाको हक आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो त्रैमासिक २०७५ ...

सूचनाको हक आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो त्रैमासिक २०७५ पौष मसान्त सम्मको प्रतिवेदन(अर्धवार्षिक)। 

 Feb. 6, 2019

लिलाम बढाबढ गरि पुराना सामान विक्री गर्न वोलपत्र ...

लिलाम बढाबढ गरि पुराना सामान विक्री गर्न  वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

 Feb. 5, 2019

कम्पनी ऐन, २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक ,२०...

कम्पनी ऐन, २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ को मस्यौदा उपर सर्वसाधारणको राय सुझाव आह्वान ग...

 Jan. 31, 2019

सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड महाप्रवन्धकको नियूत्तिका लागि...

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता द्धारा पदपूर्ति गरिन...

 Jan. 31, 2019

नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रवन्धकको नियूत्तिका लाग...

नेपाल औषधी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता द्धारा पदपूर्ति गरिने भएकोले ...

 Jan. 25, 2019

कर्मचारीको विवरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, जियोलोजी समुह  ( हाइड्रो जियोलोजी, जनरल जियोलोजी,  ...