March 7, 2019

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने ।

  वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

 March 7, 2019

सेवाकालीन पशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन ।

सेवाकालीन पशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन ।

 March 7, 2019

भर्ना सूचना सत्र सम्बन्धमा ।

भर्ना सूचना सत्र सम्बन्धमा ।

 March 7, 2019

ज.चु. का. ली. का कर्मचारीहरुको अन्तिम फरफारक हिसा...

ज.चु. का. ली. का कर्मचारीहरुको अन्तिम फरफारक हिसाव विवरण ।

 March 7, 2019

निजामती सेवा दिवस - २०७५ सम्बन्धमा ।

24 08 निजामती सेवा दिवस - २०७५ सम्बन्धमा ।

 March 7, 2019

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्ब...

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा  ।

 March 7, 2019

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशक ...

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी नियुक्तिका ...

 March 7, 2019

नेपाल ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिआईएफए) परिषद...

नेपाल ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिआईएफए) परिषद बैठक 2018

 March 7, 2019

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५