April 2, 2020

मिति२०७६।१२।२० सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ह...

मिति२०७६।१२।२० सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको बिक्र...

 April 1, 2020

मिति२०७६।१२।१9 सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ह...

मिति२०७६।१२।१9 सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि ग्यासको बिक्र...

 March 30, 2020

मिति२०७६।१२।१७ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति ह...

मिति  २०७६।१२।१७ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न र पेट्रोलियमपर्दाथ एवम् एल पि...

 March 29, 2020

मिति २०७६ /१२/१6 गतेको दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ,...

मिति २०७६ /१२/१६ गतेको दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ,एल. पि ग्यास एवं पेट्रोलियम पदार्थको माग आपुर्ति ...

 March 28, 2020

मिति  २०७६।१२।१५ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति...

मिति २०७६।१२।१५ सम्मको सरकारी सस्थाहरुबाट आपूर्ति हुने खाद्यान्न मौज्दात विवरण ।।

 March 27, 2020

मिति २०७६ /११/१४ गतेको दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ,...

मिति २०७६ /११/१४ गतेको दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ,एल. पि ग्यास एवं पेट्रोलियम पदार्थको माग आपुर्ति ...

 March 27, 2020

दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु ,एल. पि ग्यास एवं पेट्रोलि...

दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु एल पि ग्यास एवं पेट्रोलियम पदार्थको माग आपुर्ति र मौज्दात स्थिति ।

 March 24, 2020

नेपाल सरकारद्वरा  मिति२०७६।१२।११गते देखि १८ गते ...

कोरोना भाईरस (COVID-19)को सङ्क्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारद्वरा  मिति२०७६।१२।११गते देखि १८ गते सम्...

 Feb. 25, 2020

अबकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको अन्तिम किस्ताको हर हिसाब...

अबकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको अन्तिम किस्ताको हर हिसाब भुक्तानी सम्बन्धि सूचना ।

 Jan. 8, 2020

TOR For Strategic Plan of Commerce sector_NIRTT...

TOR For Strategic Plan of Commerce sector_NIRTTP-PCO