हिजो मिति २०७७ बैशाख ७ गते माननीय उद्योग ,वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट ज्यु को संयोजकत्वमाऔद्योगिक व्यवसायीहरुसंग बसेको बैठकले गरेको निर्णय।

 April 20, 2020

हिजो मिति २०७७ बैशाख ७ गते माननीय उद्योग ,वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट ज्यु को संयोजकत्वमाऔद्योगिक व्यवसायीहरुसंग बसेको बैठकले गरेको निर्णय।