प्रेस विज्ञप्ति।।

 April 10, 2020

किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूललाई विद्यमान संकटको अवस्थामा बजारसम्म पुर्या ई विक्री वितरणको सहज व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा