प्रेस विज्ञप्ति - कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउने सम्बन्धि ।

 March 31, 2020


विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा मुलुकमा औषधिजन्य सामग्री र सोको कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र नियमित बनाउन सम्बन्धि ।