नेपाल सरकारद्वरा  मिति२०७६।१२।११गते देखि १८ गते सम्म नेपालभर गरिएको लकडाउन ।

 March 24, 2020

कोरोना भाईरस (COVID-19)को सङ्क्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारद्वरा  मिति२०७६।१२।११गते देखि १८ गते सम्म नेपालभरगरिएकोलकडाउनको अवस्थामामुलुकभरअत्यावश्यक बस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थासुचारु राख्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना ।